Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe to firma lub usługa specjalizująca się w świadczeniu usług związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz obsługą finansowo-księgową dla innych firm, przedsiębiorstw lub klientów indywidualnych. Biura rachunkowe oferują szeroki zakres usług związanych z rachunkowością i finansami, które pomagają klientom w prowadzeniu prawidłowych i zgodnych z przepisami ksiąg rachunkowych oraz w spełnianiu obowiązków podatkowych.

Budżet państwa

Budżet państwa to plan finansowy opracowywany przez rząd danego kraju na określony okres, najczęściej na rok kalendarzowy, mający na celu zarządzanie finansami publicznymi. Jest to kluczowy dokument, który określa, ile pieniędzy państwo planuje wydać na różne cele i skąd ma pochodzić finansowanie tych wydatków. Budżet państwa ma ogromne znaczenie dla stabilności gospodarczej, rozwoju kraju i…

Biegły rewident

Biegły rewident to osoba mająca uprawnienia, które umożliwiają przeprowadzenie rewizji finansowej (audytu). Uprawnienia są nadane z mocy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r.  o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w tym uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Biegły rewident, znany również jako rewident finansowy lub audytor zewnętrzny, to profesjonalista specjalizujący się w niezależnej ocenie…

Business Intelligence 

Definicja mówi, że Business Intelligence  jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Można powiedzieć, że Business Intelligence służy pozyskiwaniu, przechowywaniu, analizowaniu, udostępnianiu danych dotyczących firmy. Ma na celu zwiększenie efektywności w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz udoskonaleniu procesu. Business Intelligence (BI) to proces gromadzenia, analizy, interpretacji i prezentacji danych biznesowych…