Ceny transferowe

Ceny transferowe to koncepcja i praktyka związana z ustalaniem cen transakcyjnych między powiązanymi podmiotami gospodarczymi, takimi jak różne jednostki wewnątrz wielonarodowej korporacji. Celem cen transferowych jest zapewnienie, że transakcje między tymi powiązanymi podmiotami są cenowo uczciwe i zgodne z rynkowymi cenami, które byłyby uzyskane w przypadku transakcji między niepowiązanymi podmiotami.

Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo (informatyczne bezpieczeństwo) to dziedzina zajmująca się ochroną systemów informatycznych, sieci komputerowych, danych oraz infrastruktury cyfrowej przed zagrożeniami, atakami i działaniami przestępczymi, które mogą prowadzić do naruszenia poufności, integralności lub dostępności informacji oraz naruszenia prywatności użytkowników. W ramach cyberbezpieczeństwa podejmowane są różne działania mające na celu zapobieganie, wykrywanie i reagowanie na zagrożenia z obszaru cyberprzestrzeni.…

Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) to model dostarczania i dostępu do zasobów komputerowych, takich jak serwery, pamięć, bazy danych, oprogramowanie i inne, poprzez internet. W chmurze obliczeniowej zasoby te są udostępniane na żądanie, elastycznie skalowane i zarządzane przez dostawcę usług chmurowych. Użytkownicy mogą korzystać z tych zasobów bez konieczności inwestowania w infrastrukturę sprzętową i zyskują…

Cło

Cło to forma podatku, który nakładany jest na towary przekraczające granice jednego kraju i wchodzące na jego terytorium lub opuszczające je. Jest to ważne narzędzie zarządzania handlem międzynarodowym oraz źródło dochodów dla państwa.

Czynny żal

Czynny żal to pismo, jakie może złożyć podatnik w urzędzie skarbowym. Jego celem jest uniknięcie konsekwencji np. w przypadku przekroczenia terminu złożenia deklaracji podatkowej, niezapłacenia podatku etc.