Legislacja podatkowa

Legislacja podatkowa to zbiór aktów prawnych, ustaw i regulacji, które określają przepisy i zasady dotyczące systemu podatkowego danego kraju lub jurysdykcji. Jest to zbiór przepisów, które regulują opodatkowanie obywateli, firm, transakcji i różnych rodzajów dochodów oraz określają zasady ściągania, naliczania i kontrolowania podatków.

Lean Manufacturing

Głównym ukierunkowaniem Lean Manfacturing jest eliminowanie marnotrawstwa poprzez zastosowanie odpowiednich technik i narzędzi. Termin „Lean Management” został użyty po raz pierwszy w 1990 roku w publikacji „The Machine that changed the world” (Maszyna, która zmieniła świat). Daniel Roos, James P. Womack oraz Daniel T. Jones (trzej naukowcy w Massachussets Institute of Technology w Bostonie) opublikowali pracę,…