Niepewność podatkowa

Niepewność podatkowa to sytuacja, w której podatnicy lub przedsiębiorstwa mają trudności w przewidywaniu i rozumieniu, jakie będą skutki podatkowe ich działań, ze względu na niejasności w przepisach podatkowych lub zmienne interpretacje tych przepisów przez organy podatkowe. Niepewność podatkowa może wynikać z wielu czynników i może mieć istotne konsekwencje dla podatników i gospodarki jako całości. Przyczyny…