Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie to rodzaj podatków, które są pobierane bezpośrednio od dochodów lub majątku podatników. Oznacza to, że podatki bezpośrednie są naliczane i opłacane bezpośrednio przez osoby fizyczne lub firmy, które są zobowiązane do ich uiszczania w określonych terminach.

Podatki pośrednie

Podatki pośrednie to rodzaj podatków, które są pobierane od wartości towarów lub usług na różnych etapach procesu produkcji i dystrybucji, a nie bezpośrednio od dochodów lub zysków podatników. Podatki pośrednie są często naliczane jako procent od ceny produktu lub usługi i są zbierane przez przedsiębiorstwa w imieniu organów podatkowych.

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy to rodzaj podatku pobieranego od dochodów osiąganych przez osoby fizyczne lub firmy. Jest to ważne źródło dochodów dla wielu państw i jest stosowany na różne sposoby w zależności od lokalnych przepisów podatkowych. Istnieją dwie główne kategorie podatku dochodowego: podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Podatek Dochodowy…

Płaca mininalna

Płaca minimalna, zwana również płacą minimalną krajową, to najniższa stawka wynagrodzenia, jaką pracodawca może legalnie płacić pracownikowi za pracę na danym obszarze geograficznym i w określonych warunkach. Płaca minimalna jest ustanawiana przez rząd lub inną właściwą instytucję państwową i ma na celu zapewnienie pracownikom minimalnego poziomu wynagrodzenia, który pozwala na utrzymanie się na podstawowym poziomie…

Platforma BPM

Platforma BPM (Business Process Management) to narzędzie informatyczne lub zestaw narzędzi służący do zarządzania procesami biznesowymi w organizacji. Celem platformy BPM jest usprawnienie i optymalizacja procesów, zwiększenie efektywności działania firmy oraz zapewnienie kontroli nad procesami biznesowymi. Platformy BPM pomagają w automatyzacji zadań, monitorowaniu postępów w procesach i udostępnianiu informacji między różnymi dziedzinami organizacji.

Program księgowy

Program księgowy to oprogramowanie komputerowe, które służy do prowadzenia księgowości i zarządzania finansami w firmach, organizacjach oraz dla osób prywatnych. Programy księgowe pomagają w rejestracji i monitorowaniu transakcji finansowych, rozliczaniu podatków, generowaniu raportów finansowych oraz spełnianiu innych obowiązków związanych z rachunkowością i podatkami.

Płatnik podatku

Płatnik podatku to osoba fizyczna lub prawna, która jest odpowiedzialna za naliczanie, pobieranie i przekazywanie określonej kwoty podatku lub opłaty do właściwego organu podatkowego lub skarbowego. Płatnicy podatków pełnią kluczową rolę w procesie ściągania środków publicznych do budżetu państwa lub innych instytucji publicznych.

Praca zdalna

7 kwietnia 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące uregulowań pracy zdalnej i została ona wpisana do Kodeksu pracy. Definicja pracy zdalnej w Kodeksie pracy brzmi: Praca zdalna będzie polegała na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Praca zdalna umożliwia…

Personal branding

Personal branding oznacza strategię tworzenia marki osobistej.T. Peters (najbardziej wpływowy myśliciel biznesowy naszych czasów) po raz pierwszy użył ten termin w 1997 roku w publikacji „The Brand called you”. Tworzenie marki osobistej odnosi się do procesu budowania i zarządzania wizerunkiem, reputacją i wartościami, które reprezentują jednostkę jako unikalną i rozpoznawalną markę. Marka osobista dotyczy tego,…