System podatkowy

System podatkowy to złożony zbiór przepisów i zasad określający, jakie rodzaje podatków są pobierane przez rząd w danym kraju oraz w jaki sposób są one naliczane, gromadzone i wydawane. System podatkowy jest jednym z najważniejszych narzędzi rządu do finansowania swoich działań oraz realizacji celów społeczno-gospodarczych. Oto kilka kluczowych elementów systemu podatkowego: Rodzaje podatków: System podatkowy…

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna to część składki na ubezpieczenie społeczne, którą płacą pracownicy i pracodawcy w niektórych krajach, w tym w Polsce, na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Jest to forma finansowania publicznej opieki zdrowotnej, która umożliwia dostęp do leczenia i opieki medycznej dla wszystkich obywateli danego kraju. W Polsce składka zdrowotna jest obecnie finansowana w ramach Zintegrowanego…

System Kontroli Biznesowej

System Kontroli Biznesowej (Business Control System, BCS) w Polsce odnosi się do zestawu narzędzi, procesów i procedur służących do monitorowania i zarządzania działalnością biznesową w firmach działających na terenie Polski. Ma on na celu zapewnienie efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, kontrolowanie kosztów, zapewnienie zgodności z przepisami prawa oraz realizację strategicznych celów firmy. BCS jest integralną częścią zarządzania…

Składki ZUS

Składki ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) to obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, które pracownicy i pracodawcy płacą na rzecz polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. System ten ma na celu zapewnienie świadczeń socjalnych i zabezpieczenia społecznego dla obywateli w określonych sytuacjach życiowych, takich jak emerytura, renta, świadczenia rodzinne, leczenie, rehabilitacja czy zasiłki chorobowe. Składki ZUS są obowiązkowe i obliczane są…

Skala podatkowa

Skala podatkowa to zestawienie stawek podatkowych lub progów dochodowych, które określają, ile podatku jest wymagane od różnych poziomów dochodów podatników. Skala podatkowa jest kluczowym elementem systemu podatkowego i jest stosowana w przypadku podatków dochodowych, takich jak podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) czy podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).

Subwencja

Subwencja to forma wsparcia finansowego udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, powiaty, województwa) lub inne organy państwowe na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego lub instytucji, które realizują konkretne cele lub zadania publiczne. Subwencje mają na celu finansowe wsparcie działań lub inwestycji, które są istotne dla danej jednostki samorządu lub regionu. Oto kilka przykładów subwencji:…

SaldeoSMART

SaldeoSMART to platforma dostępna przez przeglądarkę (online lub stacjonarna), obejmująca programy do fakturowania, organizacji pracy, system OCR do odczytu faktur oraz elektroniczny obieg dokumentów. Jest doskonałym rozwiązaniem dla biur rachunkowych i działów księgowości w każdej firmie. 

System Kontroli Biznesowej

System Kontroli Biznesowej ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo oraz ograniczyć ryzyko podatkowe związane z nieuczciwym kontrahentem. Korzyści wdrożenia Systemu Kontroli Biznesowej to m.in.: zmniejszenie ryzyka oszustwa podatkowego, szybsze rozliczenie i uzyskanie zwrotu podatku VAT, zwiększenie wiarygodności firmy i jej transakcji, zwiększenie bezpieczeństwa zarządu i rady nadzorczej. System kontroli biznesowej to zbiór procesów, procedur, narzędzi i działań mających…

Scrum

Pojęcie Scrum zapożyczone jest z terminologii sportowej. W grze zespołowej rugby, zawodnicy formują tzw. młyn (ang. scrum), który oznacza wznowienie gry po faulu lub wybiciu piłki poza boisko. W tym kontekście w 1986 roku w artykule Harvard Business Review (HBR) pod tytułem „The New New Product Development Game”  autorstwa Hirotaki Takeuchiego i Ikujiro Nonaki opublikowano po…

System CRM

System CRM  (ang. Customer Relationship Management) to system zarządzania relacjami z klientami. Porządkuje procesy sprzedażowe i marketingowe. Usprawnia procesy w firmie. Stanowi źródło wiedzy dla wszystkich pracowników. CRM skupia się na budowaniu, utrzymaniu i rozwijaniu długoterminowych relacji z klientami poprzez skuteczne gromadzenie, analizę i wykorzystanie informacji dotyczących klientów. Główne cele systemu CRM to: Zarządzanie danymi…