Taryfa podatkowa

Taryfa podatkowa to zestawienie lub tabela określająca stawki podatkowe, które obowiązują dla różnych kategorii podatników lub rodzajów dochodów lub transakcji. Taryfa podatkowa jest kluczowym narzędziem w systemie podatkowym i określa, ile podatku należy zapłacić w zależności od określonych kryteriów.