Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego odnosi się do sytuacji, w której zobowiązanie podatkowe przestaje być obowiązujące i podatnik nie jest już zobowiązany do zapłaty danego podatku lub opłaty. Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego może wynikać z różnych okoliczności i zasad określonych w prawie podatkowym.