Cło

Cło to forma podatku, który nakładany jest na towary przekraczające granice jednego kraju i wchodzące na jego terytorium lub opuszczające je. Jest to ważne narzędzie zarządzania handlem międzynarodowym oraz źródło dochodów dla państwa.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: