Dług publiczny

Dług publiczny, nazywany również długiem rządowym lub długiem państwowym, to suma zobowiązań finansowych, które rząd lub inne organy państwowe mają wobec wierzycieli zewnętrznych i wewnętrznych. Dług publiczny jest wynikiem różnicy między wydatkami państwa a jego dochodami. Jest to ważny element finansów publicznych i może mieć znaczący wpływ na gospodarkę kraju.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: