Estoński CIT

Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek. Jest preferencyjnym systemem opodatkowania firm podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wybierając podatek estoński, firma nie musi płacić podatku dochodowego aż do momentu wypłaty zysku wspólnikom.

Podatnicy, którzy rozważają wejście w system estońskiego CIT, mają obowiązek złożenia zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem, według ustalonego wzoru ZAW-RD.  Składają je do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem. W przypadku, kiedy podatnik chce wejść w system w trakcie roku,  także ma taką możliwość, ale wtedy zobowiązany do dopełnienia większej ilości formalności.

Podatnik może wybrać opodatkowanie ryczałtem również przed upływem przyjętego przez niego roku podatkowego, jeżeli na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe oraz sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości. W tym przypadku księgi rachunkowe otwiera się na pierwszy dzień miesiąca opodatkowania ryczałtem. Zawiadomienie w takim przypadku składa się także do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: