Karta podatkowa

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego: do 7. dnia następującego po miesiącu, za który jest należna karta podatkowa.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: