Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to system, który został wprowadzony w celu usprawnienia procesów wystawiania i przesyłania faktur, zmniejszenia ilości błędów w dokumentach oraz redukcji kosztów związanych z administracją. System umożliwia integrację z systemami eRP, dzięki czemu proces wystawiania i przesyłania faktur może być jeszcze bardziej zautomatyzowany.

Krajowy System e-Faktur  służy do generowania, przesyłania, odbierania i przechowywania faktur elektronicznych w Polsce. Został wprowadzony w celu ułatwienia procesu wystawiania i przetwarzania faktur oraz poprawy efektywności administracyjnej.

KSeF został uruchomiony w Polsce 1 stycznia 2020 roku. System jest zarządzany przez Ministerstwo Finansów. Zintegrowany jest z Centralnym Repozytorium Faktur (CRF), które służy do przechowywania i udostępniania faktur elektronicznych.

Główne cele Krajowego Systemu e-Faktur to:

  1. Ułatwienie procesu wystawiania faktur. Dzięki systemowi e-Faktur przedsiębiorcy mogą generować faktury elektronicznie, co eliminuje potrzebę ręcznego wypełniania i drukowania dokumentów.
  2. Usprawnienie procesu przetwarzania faktur. System e-Faktur umożliwia automatyczne przesyłanie faktur do klientów oraz ich odbiór i przetwarzanie przez odbiorców. Dzięki temu można skrócić czas i koszty związane z przetwarzaniem faktur.
  3. Kontrola podatkowa. KSeF umożliwia automatyczną weryfikację danych zawartych w fakturach elektronicznych, co ułatwia kontrolę podatkową i ogranicza ryzyko występowania oszustw podatkowych.
  4. Ograniczenie śladu węglowego. Korzystanie z faktur elektronicznych przyczynia się do redukcji zużycia papieru i innych zasobów naturalnych, co ma pozytywny wpływ na środowisko.

Krajowy System e-Faktur będzie obligatoryjny od 1 lipca 2024 roku. Firmy, które spełniają określone kryteria, będą zobowiązane do generowania i przesyłania faktur elektronicznych za pomocą systemu KSeF.

 

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: