Płatnik podatku

Płatnik podatku to osoba fizyczna lub prawna, która jest odpowiedzialna za naliczanie, pobieranie i przekazywanie określonej kwoty podatku lub opłaty do właściwego organu podatkowego lub skarbowego. Płatnicy podatków pełnią kluczową rolę w procesie ściągania środków publicznych do budżetu państwa lub innych instytucji publicznych.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: