Podatek VAT

Podatek od towarów i usług (ang. Value Added Tax – VAT) określa daninę stanowiącą podatek pośredni. W Polsce został wprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. W wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej konieczna było przekształcenie prawa podatkowego w Polsce i dostosowanie do prawa wspólnotowego. Nastąpiła zmiana na Ustawę o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Podatek VAT płaci się od wartości dodanej. Jest to różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a poniesionymi kosztami. Do urzędu skarbowego wpłaca się różnicę pomiędzy VAT-em otrzymanym od klientów (podatek należny) a zapłaconym w cenie kupowanych towarów i usług (podatek naliczony).

 

 

 

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: