UPO

UPO – Urzędowe Poświadczenie Odbioru ma na celu potwierdzenie, że dokument został poprawnie przedłożony do systemu e-Deklaracje. Jest to dowód, że została złożona deklaracja czy podanie.

 

 

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: