DEI

Znaczenie DEI w 2024

W 2024 roku DEI nie jest już postrzegane jako modne hasło, ale jako fundamentalna wartość, która wpływa na kształtowanie kultury organizacyjnej, procesy rekrutacyjne oraz strategie rozwoju. To wyjątkowo istotne w dobie, gdy społeczeństwo coraz bardziej docenia znaczenie tych wartości. Firmy i instytucje znajdują się pod rosnącą presją, aby nie tylko mówić o DEI, ale przede wszystkim wprowadzać je w życie. Jak zatem możemy sprostać wyzwaniom DEI w 2024 roku i jak technologia może nam w tym pomóc?