KPO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Szansa dla polskich przedsiębiorstw?

Badanie przeprowadzone przez Tygodnik Gospodarczy PIE na początku kwietnia 2024 roku wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa z różnych branż rozpoznają i doceniają potencjalne korzyści płynące z tego programu. Z analizy na próbie 500 firm wynika, że co szósta z nich wyraża chęć skorzystania ze środków oferowanych przez KPO, co świadczy o pozytywnym przyjęciu i oczekiwaniach względem tego narzędzia wsparcia.