zmiany w ustawie o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości

16 kwietnia 2024 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona odpowiedź na wymogi transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2021 roku. Celem tej dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości działalności podatkowej dużych przedsiębiorstw międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Przedmiotowa nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatku dochodowego, które mają na celu umożliwienie obywatelom i organom państwowym lepszy wgląd w działania podatkowe dużych korporacji.

Dyrektywa UE 20222041

Co z minimalnym wynagrodzeniem? Dyrektywa unijna o płacy minimalnej UE 2022/2041 i polska rzeczywistość.

Od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca – 4300 zł. Prawdopodobnie nie będą to jedyne zmiany w Polsce w 2024 r. Mowa o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041, która weszła w życie w dniu 14.11.2022 r., a jej przepisy powinny zostać zaimplementowane do 15.11.2024 r. Czym zatem jest ta dyrektywa i jakie mogą być jej potencjalne konsekwencje dla Polski?