pracownicze plany kapitałowe

Ponowne zapisy do PPK w 2023 roku

W 2023 roku nastąpi ponowny zapis do pracowniczych planów kapitałowych. Pracodawca będzie zobligowany z dniem 1 kwietnia 2023 roku do dokonywania wpłat do PPK za osoby, które złożyły wcześniej rezygnację. Jeżeli decyzję o rezygnacji pracownik chce podtrzymać to musi zgłosić, że rezygnuje z wpłat. Pracodawca do końca lutego 2023 powinien poinformować pracowników o autozapisie.