raportowanie po wymiarach

Raportowanie po wymiarach w SaldeoSMART

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie to wyzwanie, które wymaga nie tylko dokładności, ale również elastyczności narzędzi wspierających ten proces. Dlatego z radością informujemy, że system SaldeoSMART został wzbogacony o nową funkcję – raportowanie po wymiarach. 📊 Ta innowacyjna opcja odpowiada na rosnące potrzeby naszych użytkowników w zakresie bardziej szczegółowej analizy kosztów.

zmiany w ustawie o rachunkowości

Zmiany w ustawie o rachunkowości

16 kwietnia 2024 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Stanowi ona odpowiedź na wymogi transpozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2021 roku. Celem tej dyrektywy jest zwiększenie przejrzystości działalności podatkowej dużych przedsiębiorstw międzynarodowych na terenie Unii Europejskiej. Przedmiotowa nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatku dochodowego, które mają na celu umożliwienie obywatelom i organom państwowym lepszy wgląd w działania podatkowe dużych korporacji.