Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ekoinnowacje

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed niezwykłą szansą na rozwój. Stanowią one kręgosłup gospodarek na całym świeci. To właśnie one są głównym motorem innowacji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Jednak, mimo ich  znaczenia, MŚP często borykają się z ograniczeniami, które mogą hamować ich rozwój.