Praca zdalna koszty uzyskania przychodu

Praca zdalna w 2023 a koszty uzyskania przychodu

Nowe regulacje związane z pracą zdalną, uchwalone ustawą z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r., poz. 240) zaczną obowiązywać od 7 kwietnia b.r. Nowelizacja ta ma charakter porządkujący oraz ujednolicający. W miejsce obowiązujących dotychczas przepisów regulujących pracę zdalną w okresie pandemii COVID-19, wprowadzono rozwiązania możliwe do stosowania w każdych okolicznościach, a dodatkowo ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisów o telepracy.

Czytaj więcej
ulga ekspansyjna

Ulga na ekspansję

W Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które mają na celu wsparcie firm rozwijających się i zwiększających swoje przychody. Rozwój przedsiębiorstw, ekspansja na nowe rynki zbytu (również zagraniczne) wymaga poniesienia znaczących kosztów. Dzięki uldze na ekspansję można odliczać koszty, które podatnik musi ponieść w celu poszerzenia swoich rynków zbytu.

Czytaj więcej