model SaaS

Wybór między modelem SaaS a licencyjnym systemu ERP

Wprowadzenie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) w modelu SaaS (Software as a Service) w porównaniu z tradycyjnym modelem licencyjnym, przynosi znaczące zmiany w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą zarządzać swoimi zasobami i procesami biznesowymi. Analiza korzyści związanych z wyborem modelu SaaS, podzielona na kategorie finansowe, operacyjne, techniczne i strategiczne, ukazuje szeroki zakres potencjalnych zalet tego podejścia dla firm. Równocześnie, modele te przedstawiają różne wyzwania i możliwości, które muszą być rozważone przez decydentów biznesowych.