placa-minimalna

Płaca minimalna od 1 lipca 2023 r.

Rok 2023 jest rokiem kiedy po raz pierwszy zastosowano dwukrotny wzrost płacy minimalnej. Już od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka płacy minimalnej. Kwota wynagrodzenia wzrośnie do poziomu 3600 zł brutto, czyli wzrośnie o 590 zł i 19,6% w stosunku do minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w roku ubiegłym. Minimalna stawka godzinowa również wzrośnie i wyniesie 23,50 zł brutto. Prognozuje się, że w 2024 r. wynagrodzenie minimalne może przekroczyć już 4200 zł brutto.