certyfikat solidna firma

Certyfikat Solidna Firma. Klucz do budowania silnej marki i zdobywania zaufania na rynku.

Zaufanie i solidność stają się walutą, która odróżnia najlepsze przedsiębiorstwa od reszty rynku. W tym kontekście, Certyfikat Solidna Firma wyłania się jako narzędzie, umożliwiające firmom nie tylko podkreślenie swojej wyjątkowości, ale również zbudowanie silnej, pozytywnej marki w oczach klientów i partnerów biznesowych. Program „Solidna Firma” powstał z myślą o promowaniu i docenianiu tych przedsiębiorstw, które nie tylko świadczą usługi najwyższej jakości, ale także prowadzą swoją działalność w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi standardami. Jest to znak rozpoznawalny, który świadczy o wiarygodności, rzetelności oraz profesjonalizmie, a co za tym idzie – o solidności.

Raportowanie-ESG-w-Polsce

Czy raportowanie ESG w Polsce będzie stanowić wyzwanie dla księgowości?

Dyrektywa CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive) znacząco rozszerza zakres i wymogi dotyczące raportowania niefinansowego, wprowadzając nowe zasady dla tysięcy przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Pierwsze sprawozdania, zgodnie z nowymi zasadami, będą dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 roku lub po tej dacie. Początkowo, do końca 2024 roku, dyrektywą zostanie objętych 150 firm w Polsce i 12 tysięcy firm w całej UE, które już podlegały dyrektywie NFRD (ang. Non-Financial Reporting Directive).