Kasowy-PIT

Kasowy PIT

W lutym 2024 roku Rada Ministrów zaprezentowała założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, wprowadzające opcję tzw. kasowego PIT dla przedsiębiorców. Opcja ta, skierowana do mniejszej skali działalności, umożliwia rozliczanie przychodów i kosztów w momencie rzeczywistej zapłaty, zamiast – jak dotychczas – na zasadach memoriałowych.