placa-minimalna-w-2024

Płaca minimalna w 2024 r.

Płaca minimalna ma na celu ochronę pracowników przed nadmiernym wyzyskiem i zapewnienie im godziwego wynagrodzenia za ich pracę. Jest to ważny element polityki społecznej mający na celu walkę z ubóstwem i nierównościami ekonomicznymi. W 2023 roku zastosowano po raz pierwszy dwukrotny wzrost płacy minimalnej. Kolejne podwyżki będą w 2024 r. Jak wzrośnie płaca minimalna?