Ryczałt

W Polsce ryczałt to uproszczona forma opodatkowania stosowana zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Ryczałt jest alternatywny w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych, gdzie opodatkowanie opiera się na zyskach i dochodach podatnika oraz umożliwia odliczanie kosztów uzyskania przychodów. W Polsce istnieją różne rodzaje ryczałtów. Oto kilka z nich: Ryczałt od…

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance) to niefinansowe raportowanie dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. Raportowanie ESG odnosi się do procesu przedstawiania informacji dotyczących czynników środowiskowych (E), społecznych (S) i zarządzania (G), które wpływają na działalność i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jest to coraz bardziej istotny aspekt dla firm, inwestorów i innych interesariuszy, którzy zwracają uwagę…

Ryzyko podatkowe

W działalności gospodarczej przedsiębiorca ma do czynienia z różnego rodzaju ryzkiem. Jednym z nich jest ryzyko podatkowe. Źródła tego ryzyka związane są z czynnikami zewnętrznymi (m.in. zmiana przepisów) oraz wewnętrznymi (np. niewystarczająca wiedza pracowników dotycząca przepisów). W każdej firmie istnieje ryzyko podatkowe. Skutkiem podjęcia błędnych decyzji są sankcje i odsetki, jak również odpowiedzialność karna. Ryzyko podatkowe…