Raportowanie ESG

Raportowanie ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance) to niefinansowe raportowanie dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego.

Raportowanie ESG odnosi się do procesu przedstawiania informacji dotyczących czynników środowiskowych (E), społecznych (S) i zarządzania (G), które wpływają na działalność i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Jest to coraz bardziej istotny aspekt dla firm, inwestorów i innych interesariuszy, którzy zwracają uwagę na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną biznesu.

Raportowanie ESG ma na celu dostarczenie transparentnych informacji na temat działań i wydajności przedsiębiorstwa w obszarach związanych z ochroną środowiska, praktykami społecznymi, zarządzaniem zrównoważonym, etyką biznesową, dywersyfikacją rady nadzorczej i innych obszarach istotnych dla zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa mogą dobrowolnie decydować o raportowaniu ESG lub być zobligowane do tego przez przepisy prawa, regulacje rynkowe lub wymogi inwestorów. Istnieje wiele standardów i wytycznych dotyczących raportowania ESG, takich jak Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) czy Integrated Reporting Framework (IRF).

Raporty ESG zawierają zazwyczaj informacje o celach i strategiach zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu ryzykiem ESG, wynikach operacyjnych i finansowych w kontekście czynników ESG, inicjatywach społecznych, zarządzaniu łańcuchem dostaw, emisjach gazów cieplarnianych, zarządzaniu wodą i odpadami, różnorodności i inkluzji, etyce biznesowej itp.

Raportowanie ESG przynosi korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i inwestorom. Dla firm może to pomóc w identyfikacji obszarów, w których mogą doskonalić swoje praktyki zrównoważonego rozwoju, zwiększyć zaangażowanie interesariuszy, poprawić wizerunek i reputację, a także uzyskać dostęp do źródeł finansowania zorientowanych na zrównoważony rozwój. Inwestorzy natomiast mogą wykorzystać informacje ESG do podejmowania lepiej poinformowanych decyzji inwestycyjnych, identyfikacji ryzyka i okazji związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz monitorowania długoterminowej wartości inwestycji.

Raportowanie ESG jest dynamicznym obszarem, który ewoluuje wraz z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa i biznesu zrównoważonym rozwojem.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: