Business Intelligence 

Definicja mówi, że Business Intelligence  jest zbiorem praktyk, działań oraz technologii, które przekształcają dane w użyteczne informacje biznesowe. Można powiedzieć, że Business Intelligence służy pozyskiwaniu, przechowywaniu, analizowaniu, udostępnianiu danych dotyczących firmy. Ma na celu zwiększenie efektywności w podejmowaniu decyzji biznesowych oraz udoskonaleniu procesu.

Business Intelligence (BI) to proces gromadzenia, analizy, interpretacji i prezentacji danych biznesowych w celu podejmowania informowanych decyzji. BI opiera się na wykorzystaniu technologii, narzędzi i strategii, które umożliwiają firmom zrozumienie ich danych, identyfikowanie trendów i wzorców oraz podejmowanie świadomych decyzji opartych na faktach.

Główne cechy i komponenty Business Intelligence to:

  1. Gromadzenie danych: BI obejmuje zbieranie danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, systemy transakcyjne, pliki Excel, strony internetowe itp. Dane mogą być pobierane w czasie rzeczywistym lub na podstawie określonych okresów raportowania.
  2. Przetwarzanie danych: Dane są przetwarzane i transformowane w celu utworzenia spójnego i zintegrowanego zestawu informacji. Proces ten może obejmować czyszczenie danych, normalizację, łączenie różnych źródeł danych itp.
  3. Analiza danych: BI umożliwia analizę danych przy użyciu różnych technik i narzędzi, takich jak analiza statystyczna, analiza trendów, analiza predykcyjna, analiza wielowymiarowa itp. Celem jest identyfikowanie ukrytych wzorców, zależności i informacji biznesowych.
  4. Wizualizacja danych: Dane są prezentowane w czytelnej i atrakcyjnej formie za pomocą wykresów, tabel, dashboardów, raportów itp. Wizualizacja danych ułatwia zrozumienie informacji i umożliwia szybkie podejmowanie decyzji.
  5. Raportowanie i monitorowanie: BI umożliwia generowanie raportów i monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) w celu oceny wyników biznesowych, identyfikowania problemów i monitorowania postępów.
  6. Prognozowanie i planowanie: Na podstawie analizy danych historycznych, BI może wspierać prognozowanie przyszłych wyników, planowanie zasobów, alokację budżetu itp.

Zastosowanie Business Intelligence może przynieść wiele korzyści dla organizacji, takich jak lepsze zrozumienie klientów, optymalizacja procesów biznesowych, identyfikowanie nowych możliwości, redukcja kosztów, zwiększenie wydajności i konkurencyjność na rynku.

Narzędzia Business Intelligence obejmują różne aplikacje i platformy, takie jak narzędzia do raportowania i analizy danych, systemy zarządzania danymi, narzędzia do wizualizacji danych, narzędzia do eksploracji danych itp.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: