Płaca mininalna

Płaca minimalna, zwana również płacą minimalną krajową, to najniższa stawka wynagrodzenia, jaką pracodawca może legalnie płacić pracownikowi za pracę na danym obszarze geograficznym i w określonych warunkach. Płaca minimalna jest ustanawiana przez rząd lub inną właściwą instytucję państwową i ma na celu zapewnienie pracownikom minimalnego poziomu wynagrodzenia, który pozwala na utrzymanie się na podstawowym poziomie życia.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: