Kasowy PIT 2024

Kasowy PIT

W informacjach z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się opis projektu ustawy, który przewiduje istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kluczową zmianą, zaplanowaną na drugi kwartał 2024 roku, jest wprowadzenie tzw. Kasowego PIT, mającego na celu zmianę sposobu rozliczania podatku dochodowego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Kasowy-PIT

Kasowy PIT

W lutym 2024 roku Rada Ministrów zaprezentowała założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym, wprowadzające opcję tzw. kasowego PIT dla przedsiębiorców. Opcja ta, skierowana do mniejszej skali działalności, umożliwia rozliczanie przychodów i kosztów w momencie rzeczywistej zapłaty, zamiast – jak dotychczas – na zasadach memoriałowych.