ulga na złe długi

Ulga na złe długi 2023

Ulga na złe długi w podatku PIT i CIT oraz VAT zaczęła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2020 roku. Ma ona związek z zatorami płatniczymi wynikającymi z nieuregulowanych należności z tytułu transakcji handlowych.  Przedsiębiorca może z ulgi skorzystać nawet w sytuacji, gdy dłużnik jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej