Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance) to niefinansowe raportowanie dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. Nowa Dyrektywa wiąże się z koniecznością raportowania nie tylko przez duże spółki giełdowe.