AURA Technologies

Kultura organizacyjna wspiera innowację

W książce „Kreatywność S.A.” Edwin Catmull (amerykański informatyk, współzałożyciel firmy Pixar i prezes Walt Disney Animation Studios) napisał – „Bez prawdziwej szczerości nie ma mowy o zaufaniu, a bez zaufania nie będzie kreatywnej współpracy”. Bez zaufania i kultury organizacyjnej firma nie może się rozwijać. To katalizatory innowacji w przedsiębiorstwie.

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG

Raportowanie ESG (ang. Environmental, Social & Corporate Governance) to niefinansowe raportowanie dotyczące kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego. W kwietniu 2021 r. Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy dotyczący sprawozdawczości niefinansowej. Nowa Dyrektywa wiąże się z koniecznością raportowania nie tylko przez duże spółki giełdowe.