urlop-ojcowski

Urlop tacierzyński ojcowski 2024 – ile wynosi?

Tradycyjnie, opieka nad dziećmi i przerwy w karierze związane z macierzyństwem były postrzegane głównie jako obowiązek kobiet, co często stawiało je w mniej korzystnej pozycji zawodowej. Promowanie urlopów ojcowskich pomaga przełamywać te stereotypy, pokazując, że opieka nad dzieckiem jest wspólną odpowiedzialnością rodziców. To zmniejsza presję na kobiety, aby to one musiały decydować się na przerwę w karierze, co z kolei może zmniejszać luki w zatrudnieniu i wynagrodzeniach między płciami.