Księgowi konserwatyści vs. entuzjaści nowoczesnych technologii

Wraz z postępem technologicznym, tradycyjne metody księgowania zaczynają przypominać relikty przeszłości, a księgowi konserwatyści stają na rozdrożu. Czy trwać przy swoich starych, sprawdzonych metodach, czy też otworzyć się na nowoczesne możliwości, które przynosi technologia? Odpowiedź, jak zwykle, znajduje się gdzieś pośrodku, ale pozwólcie, że przyjrzymy się tej kwestii bliżej z lekkim przymrużeniem oka.

Akt o Usługach Cyfrowych

Akt o Usługach Cyfrowych od 17 lutego 2024 r.

Akt o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act, DSA) to przełomowe rozporządzenie Unii Europejskiej, które od 17 lutego 2024 roku będzie miało za zadanie zrewolucjonizować sposób, w jaki internet działa. Tworząc bezpieczniejszą i bardziej sprawiedliwą przestrzeń online dla wszystkich użytkowników w krajach członkowskich. Jego nadrzędnym celem jest ochrona cyfrowych praw obywateli UE i zapewnienie, że platformy internetowe, w tym giganci technologiczni, będą działać w sposób bardziej przejrzysty i odpowiedzialny.

e-Urząd Skarbowy

Jakie nastąpiły nowości w rozliczeniu PIT za rok 2023?

Od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 r., podatnicy będą mieli możliwość rozliczenia PIT-ów za  pośrednictwem systemu Twój e-PIT. Usługa ta jest dostępna w trzech wersjach językowych (polskiej, angielskiej i ukraińskiej). Po raz pierwszy zostanie otwarta dla przedsiębiorców oraz osób zajmujących się specjalnymi działami produkcji rolnej. Ministerstwo Finansów zachęca również do aktywacji usługi e-korespondencji, co ułatwi komunikację i proces rozliczeń.

urlop-ojcowski

Jakie urlopy przysługują pracującemu tacie w 2024 roku?

Tradycyjnie, opieka nad dziećmi i przerwy w karierze związane z macierzyństwem były postrzegane głównie jako obowiązek kobiet, co często stawiało je w mniej korzystnej pozycji zawodowej. Promowanie urlopów ojcowskich pomaga przełamywać te stereotypy, pokazując, że opieka nad dzieckiem jest wspólną odpowiedzialnością rodziców. To zmniejsza presję na kobiety, aby to one musiały decydować się na przerwę w karierze, co z kolei może zmniejszać luki w zatrudnieniu i wynagrodzeniach między płciami.

miejsce-wykonywania-pracy-zdalnej

Praca zdalna. Kluczowe aspekty, które warto wiedzieć.

Od 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie regulacje dotyczące pracy zdalnej. Dotychczas Kodeks pracy w zakresie umów o pracę nie określał dokładnych warunków, praw i obowiązków w tym zakresie. Przez pracę zdalną rozumie się więc pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Dyrektywa UE 20222041

Co z minimalnym wynagrodzeniem? Dyrektywa UE 2022/2041 i polska rzeczywistość.

Od 1 stycznia 2024 r. najniższa pensja wynosi 4242 zł brutto, a od 1 lipca – 4300 zł. Prawdopodobnie nie będą to jedyne zmiany w Polsce w 2024 r. Mowa o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041, która weszła w życie w dniu 14.11.2022 r., a jej przepisy powinny zostać zaimplementowane do 15.11.2024 r. Czym zatem jest ta dyrektywa i jakie mogą być jej potencjalne konsekwencje dla Polski?