Polski Akt o Dostępności

Polski Akt o Dostępności. Co zmienia dla firm i konsumentów?

W kwietniu 2024 roku, polski Sejm przyjął istotną ustawę, która wprowadza europejskie standardy dostępności do polskiego porządku prawnego. Ustawa ta, oparta na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 roku, ma na celu zwiększenie dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami. Oto co warto wiedzieć o tej zmianie i jak wpłynie ona na podmioty gospodarcze oraz konsumentów.

KPO

Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Szansa dla polskich przedsiębiorstw?

Badanie przeprowadzone przez Tygodnik Gospodarczy PIE na początku kwietnia 2024 roku wskazuje, że polskie przedsiębiorstwa z różnych branż rozpoznają i doceniają potencjalne korzyści płynące z tego programu. Z analizy na próbie 500 firm wynika, że co szósta z nich wyraża chęć skorzystania ze środków oferowanych przez KPO, co świadczy o pozytywnym przyjęciu i oczekiwaniach względem tego narzędzia wsparcia.

AML

AML w biurze rachunkowym

W obliczu nasilających się globalnych wyzwań związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, państwa rozwinięte  dążą do zaostrzania regulacji prawnych w tym obszarze. Wdrażając szereg obostrzeń mających na celu identyfikację oraz monitorowanie działań podmiotów potencjalnie zaangażowanych w te nielegalne praktyki. Biura rachunkowe są w gronie instytucji szczególnie zobowiązanych do przestrzegania zasad przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, co skutkuje koniecznością implementacji wewnętrznych procedur AML (ang. Anti-Money Laundering).

jakość obsługi klienta

Jak ważna jest jakość obsługi klienta?

Każda interakcja z klientem ma potencjał natychmiastowego udostępnienia i oceny w przestrzeni cyfrowej, doskonała obsługa klienta nie jest już tylko opcją, ale niezbędnym elementem strategii biznesowej każdej firmy aspirującej do sukcesu. Wysoki standard obsługi klienta przyczynia się do budowania długoterminowych relacji, wzmacnia lojalność klientów i kształtuje pozytywny wizerunek marki, co bezpośrednio wpływa na wzrost zysków i umocnienie pozycji rynkowej firmy.

certyfikat solidna firma

Certyfikat Solidna Firma. Klucz do budowania silnej marki i zdobywania zaufania na rynku.

Zaufanie i solidność stają się walutą, która odróżnia najlepsze przedsiębiorstwa od reszty rynku. W tym kontekście, Certyfikat Solidna Firma wyłania się jako narzędzie, umożliwiające firmom nie tylko podkreślenie swojej wyjątkowości, ale również zbudowanie silnej, pozytywnej marki w oczach klientów i partnerów biznesowych. Program „Solidna Firma” powstał z myślą o promowaniu i docenianiu tych przedsiębiorstw, które nie tylko świadczą usługi najwyższej jakości, ale także prowadzą swoją działalność w sposób etyczny i zgodny ze wszystkimi standardami. Jest to znak rozpoznawalny, który świadczy o wiarygodności, rzetelności oraz profesjonalizmie, a co za tym idzie – o solidności.

silversi

Silversi na rynku pracy. Niewykorzystany potencjał w firmach.

Przedsiębiorstwa redefiniują podejście do zarządzania talentami. W tym kontekście, doświadczeni profesjonaliści wnoszą nieocenioną wartość do organizacji. Ich zdolność do syntetyzowania wieloletnich doświadczeń z nowoczesnymi metodami pracy przekłada się na realne korzyści biznesowe. Wzrost zainteresowania integracją tych pracowników w strukturach organizacyjnych sygnalizuje zmianę paradygmatu – od stereotypowego postrzegania wieku jako bariery, do uznania doświadczenia jako cennego atutu.

jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Sztuka odpoczynku czyli jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Badania wskazują, że długotrwała ekspozycja na stres zawodowy nie tylko zwiększa ryzyko rozwoju problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca czy zaburzenia psychiczne, ale również prowadzi do obniżenia efektywności pracy. Paradoksalnie, pomimo świadomości tych zagrożeń, wielu z nas nadal bagatelizuje znaczenie odpoczynku, uznając go za zbędny luksus.

wielkanoc

Życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, cały zespół AURA Technologies pragnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen radości, spokoju oraz wiosennego optymizmu. Życzymy Wam, aby Wasze projekty i przedsięwzięcia rozwijały się z aurą sukcesu, a nowe technologie były dla Was inspiracją do osiągania jeszcze większych celów.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ekoinnowacje

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed niezwykłą szansą na rozwój. Stanowią one kręgosłup gospodarek na całym świeci. To właśnie one są głównym motorem innowacji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Jednak, mimo ich  znaczenia, MŚP często borykają się z ograniczeniami, które mogą hamować ich rozwój.