silversi

Silversi na rynku pracy. Niewykorzystany potencjał w firmach.

Przedsiębiorstwa redefiniują podejście do zarządzania talentami. W tym kontekście, doświadczeni profesjonaliści wnoszą nieocenioną wartość do organizacji. Ich zdolność do syntetyzowania wieloletnich doświadczeń z nowoczesnymi metodami pracy przekłada się na realne korzyści biznesowe. Wzrost zainteresowania integracją tych pracowników w strukturach organizacyjnych sygnalizuje zmianę paradygmatu – od stereotypowego postrzegania wieku jako bariery, do uznania doświadczenia jako cennego atutu.