Jednostka terytorialna

Jednostka terytorialna to określenie używane w administracji publicznej i prawie, które odnosi się do obszaru podzielonego na różne części lub regiony, z których każdy ma swoje własne organy samorządu terytorialnego i uprawnienia do zarządzania swoimi sprawami lokalnymi. Jednostki terytorialne różnią się między sobą pod względem struktury, kompetencji i nazewnictwa w różnych krajach.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: