Moment powstania obowiązku podatkowego

Zgodnie z 9a ust. 1 ustawy o VAT moment powstania obowiązku podatkowego powstaje w chwili wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień: wystawienia faktury. albo uregulowania należności.

 

 

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: