Ustawa budżetowa

Ustawa budżetowa to dokument legislacyjny określający plan dochodów i wydatków państwa na określony okres czasu, zazwyczaj na rok kalendarzowy. Jest to podstawowy akt prawny, który stanowi ramy finansowe dla rządu lub innych organów władzy budżetowej w kraju. Ustawa budżetowa jest kluczowym instrumentem w procesie zarządzania finansami publicznymi i kształtowania polityki gospodarczej państwa.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: