Składka zdrowotna

Składka zdrowotna to część składki na ubezpieczenie społeczne, którą płacą pracownicy i pracodawcy w niektórych krajach, w tym w Polsce, na rzecz systemu opieki zdrowotnej. Jest to forma finansowania publicznej opieki zdrowotnej, która umożliwia dostęp do leczenia i opieki medycznej dla wszystkich obywateli danego kraju.

W Polsce składka zdrowotna jest obecnie finansowana w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Świadczeniach Opieki Zdrowotnej (ZUSIOZ). Składka ta jest obliczana na podstawie dochodu osoby ubezpieczonej i wynosi pewien procent tej kwoty. Składkę zdrowotną płaci się zarówno od wynagrodzenia pracowniczego, jak i od przychodu z innych źródeł, takich jak umowy cywilnoprawne czy działalność gospodarcza.

Wysokość stawki składki zdrowotnej może się zmieniać w zależności od obowiązujących przepisów i regulacji podatkowych. Pieniądze zebrane z tytułu składek zdrowotnych są przeznaczane na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, takich jak wizyty u lekarza, hospitalizacje, leki czy zabiegi medyczne.

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: