Ulga ekspansyjna

Ulga ekspansyjna zwana również ulgą prowzrostową regulowana jest przepisami art. 26gb ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: „ustawa z dnia 26 lipca 1991r.”) i odpowiednio art. 18eb ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.”) dodanymi ustawą z dnia 29 października 2021r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa z 29 października 2021r.”).

 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku podatnik, który uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowany według skali podatkowej lub liniowo, odlicza od podstawy obliczenia podatku, koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż 1 000 000 zł w roku podatkowym. Z ulgi nie mogą korzystać opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. 

Powiedz nam jak możemy ulepszyć nasze wpisy: