ulga ekspansyjna

Ulga na ekspansję

W Polskim Ładzie znalazły się rozwiązania, które mają na celu wsparcie firm rozwijających się i zwiększających swoje przychody. Rozwój przedsiębiorstw, ekspansja na nowe rynki zbytu (również zagraniczne) wymaga poniesienia znaczących kosztów. Dzięki uldze na ekspansję można odliczać koszty, które podatnik musi ponieść w celu poszerzenia swoich rynków zbytu.