jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Sztuka odpoczynku czyli jak zapobiec wypaleniu zawodowemu

Badania wskazują, że długotrwała ekspozycja na stres zawodowy nie tylko zwiększa ryzyko rozwoju problemów zdrowotnych, takich jak choroby serca czy zaburzenia psychiczne, ale również prowadzi do obniżenia efektywności pracy. Paradoksalnie, pomimo świadomości tych zagrożeń, wielu z nas nadal bagatelizuje znaczenie odpoczynku, uznając go za zbędny luksus.

wielkanoc

Życzenia wielkanocne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, cały zespół AURA Technologies pragnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech ten wyjątkowy czas będzie pełen radości, spokoju oraz wiosennego optymizmu. Życzymy Wam, aby Wasze projekty i przedsięwzięcia rozwijały się z aurą sukcesu, a nowe technologie były dla Was inspiracją do osiągania jeszcze większych celów.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ekoinnowacje

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej i konieczności adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stoją przed niezwykłą szansą na rozwój. Stanowią one kręgosłup gospodarek na całym świeci. To właśnie one są głównym motorem innowacji, miejsc pracy i wzrostu gospodarczego. Jednak, mimo ich  znaczenia, MŚP często borykają się z ograniczeniami, które mogą hamować ich rozwój.

Kasowy PIT 2024

Kasowy PIT

W informacjach z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów znalazł się opis projektu ustawy, który przewiduje istotne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kluczową zmianą, zaplanowaną na drugi kwartał 2024 roku, jest wprowadzenie tzw. Kasowego PIT, mającego na celu zmianę sposobu rozliczania podatku dochodowego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

KSeF 2025

Od KSeF nie ma odwrotu

Podczas konferencji w Ministerstwie Finansów 21 marca 2024 r., minister Andrzej Domański zobowiązał się do szybkiego ogłoszenia nowej daty wprowadzenia obowiązkowego KSeF, podkreślając nieodwracalność decyzji o jego implementacji. Zapowiedziano także wprowadzenie zmian w systemie po konsultacjach z przedsiębiorcami, mających na celu jego usprawnienie, przy jednoczesnym zachowaniu jego podstawowej struktury. Podkreślono również szybki proces legislacyjny dotyczący tych zmian.

składka zdrowotna

Zmiana w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2024

W obliczu narastającej dyskusji na temat składki zdrowotnej wśród przedsiębiorców, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, zwraca uwagę na potrzebę powrotu do systemu obowiązującego przed wprowadzeniem Polskiego Ładu w 2022 roku. Ta zmiana, zdaniem Abramowicza, przyniosłaby ulgę finansową dla przedsiębiorców, którzy w obecnym systemie borykają się z rosnącymi obciążeniami.

model SaaS

Wybór między modelem SaaS a licencyjnym systemu ERP

Wprowadzenie systemów ERP (Enterprise Resource Planning) w modelu SaaS (Software as a Service) w porównaniu z tradycyjnym modelem licencyjnym, przynosi znaczące zmiany w sposobie, w jaki przedsiębiorstwa mogą zarządzać swoimi zasobami i procesami biznesowymi. Analiza korzyści związanych z wyborem modelu SaaS, podzielona na kategorie finansowe, operacyjne, techniczne i strategiczne, ukazuje szeroki zakres potencjalnych zalet tego podejścia dla firm. Równocześnie, modele te przedstawiają różne wyzwania i możliwości, które muszą być rozważone przez decydentów biznesowych.

dofinansowanie zakupu systemu ERP

🌐Jak uzyskać dofinansowanie na zakup systemu ERP w 2024 roku?

Systemy ERP oferują możliwość zintegrowanego zarządzania wszystkimi aspektami działalności firmy, od finansów i księgowości, przez produkcję i łańcuch dostaw, aż po zasoby ludzkie i relacje z klientami. Jednakże, koszty implementacji takich systemów mogą być znaczące, szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Na szczęście, w 2024 roku istnieją różne możliwości uzyskania dofinansowania na zakup i wdrożenie systemów ERP, które mogą znacznie obniżyć te bariery finansowe.