Lean Manufacturing

Lean Manufacturing czyli racjonalna metoda zarządzania

Firma, która ma odpowiednio zoptymalizowane procesy biznesowe może skutecznie przeciwstawić się konkurencji. Metody z zakresu Lean Manufacturing pozwalają nie tylko na poprawę efektywności działów produkcyjnych. Mają również wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa m.in. upraszczają procedury, poprawiają jakość obsługi, redukują niepotrzebne koszty.

Praca zdalna koszty uzyskania przychodu

Praca zdalna w 2023 a koszty uzyskania przychodu

Nowe regulacje związane z pracą zdalną, uchwalone ustawą z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r., poz. 240) zaczną obowiązywać od 7 kwietnia b.r. Nowelizacja ta ma charakter porządkujący oraz ujednolicający. W miejsce obowiązujących dotychczas przepisów regulujących pracę zdalną w okresie pandemii COVID-19, wprowadzono rozwiązania możliwe do stosowania w każdych okolicznościach, a dodatkowo ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisów o telepracy.

Instytut Sztuki PAN

Rozpoczęcie prac wdrożeniowych systemu ERP enova365 w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Mamy przyjemność poinformować o rozpoczęciu współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Firma AURA Technologies została wybrana jako Autoryzowany Partner enova365, który wdroży ten nowoczesny system ERP w Instytucie. Niezmiernie cieszymy się, że będziemy mogli wdrożyć system enova365 w tak elitarnej placówce naukowej.