miejsce-wykonywania-pracy-zdalnej

Praca zdalna. Kluczowe aspekty, które warto wiedzieć.

Od 7 kwietnia 2023 roku weszły w życie regulacje dotyczące pracy zdalnej. Dotychczas Kodeks pracy w zakresie umów o pracę nie określał dokładnych warunków, praw i obowiązków w tym zakresie. Przez pracę zdalną rozumie się więc pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czytaj więcej
zadowolony-pracownik

Zadowolony pracownik to zysk dla firmy

Zadowolony pracownik może przyczynić się do wzrostu dochodów firmy. Istnieje wiele powiązań między poziomem satysfakcji pracowników a wynikami finansowymi organizacji. Ostatnio dużo mówi się o wellbeingu w pracy, który odnosi się do dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i psychicznego pracowników. Skupia się na zapewnieniu warunków sprzyjających zdrowiu, zadowoleniu i równowadze życia zawodowego i prywatnego.

Czytaj więcej
Praca zdalna koszty uzyskania przychodu

Praca zdalna w 2023 a koszty uzyskania przychodu

Nowe regulacje związane z pracą zdalną, uchwalone ustawą z dnia 1 grudnia 2022r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023r., poz. 240) zaczną obowiązywać od 7 kwietnia b.r. Nowelizacja ta ma charakter porządkujący oraz ujednolicający. W miejsce obowiązujących dotychczas przepisów regulujących pracę zdalną w okresie pandemii COVID-19, wprowadzono rozwiązania możliwe do stosowania w każdych okolicznościach, a dodatkowo ustawodawca zdecydował się na uchylenie przepisów o telepracy.

Czytaj więcej

Praca zdalna 2023

Od 7 kwietnia 2023 roku weszły przepisy dotyczące pracy zdalnej do Kodeksu pracy. Kodeks pracy wprowadził dwa pojęcia: pracę zdalną oraz pracę zdalną okazjonalną, którą można wykonywać do 24 dni w roku kalendarzowym.

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240) wprowadziła do Kodeksu pracy pojęcie pracy zdalnej. Uchyliła przepisy dotyczące telepracy.

 

Praca zdalna a obowiązki pracodawcy

Przepisy nakładają na pracodawców nowe obowiązki m.in.: wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej, zmiany w umowach o pracę, ustalenie zasad BHP w pracy zdalnej, ustalenie zasad pokrycia kosztów wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.

Pracodawca nie ma obowiązku pokrywania kosztów pracownika zdalnego związanych z innym użytkowaniem np. za zużycie śmieci, wody etc. Pracodawca pokrywa wyłącznie koszty związane ze świadczeniem pracy zdalnej takie jak zużycie energii elektrycznej oraz związane z usługami telekomunikacyjnymi.

Zapraszamy do śledzenia na bieżąco bloga AuraTech, gdzie publikujemy eksperckie artykuły dotyczące zmian i regulacji m.in. pracy zdalnej.