Ceny transferowe

Wydłużenie terminów złożenia dokumentacji dotyczących cen transferowych

W dniu 10 czerwca 2022 r. została podpisana przez Prezydenta  Andrzeja Dudę Ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Zgodnie z art. 18 Ustawy został wydłużony termin złożenia informacji o cenach transferowych („informacja TPR”) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych („oświadczenie TP”).

Szczegóły